Abychom vám mohli poskytnout naše služby, pracujeme s vašimi osobními údaji, jako jsou vaše jméno, příjmení, telefon či e-mail, a to zejména za účelem zpětné komunikace ohledně plnění služeb. Na našem webu máme za tímto účelem také kontaktní formulář, kde můžete zadávat zmíněné osobní údaje. Tyto údaje si archivujeme pouze ke svým pracovním účelům, a to po dobu maximálně 10 let. K vašim osobním datům mají přístup pouze naši zaměstnanci, pověření evidováním údajů, kontaktováním vás nebo provedením dohodnuté služby. Vaše údaje nepředáváme žádné další straně ani mimo Evropskou unii. Práce s vašimi osobními daty bez vašeho souhlasu je umožněná díky tzv. GDPR (oprávněný zájem za účelem poskytování služby). Děkujeme za vaši důvěru.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně dat, které zpracováváme, obraťte se na nás, prosím, pomocí kontaktních údajů uvedených na tomto webu. Nařízení GDPR vám umožňuje zjišťovat, s jakými vašimi osobními daty pracujeme, tato data změnit, nebo požádat o jejich smazání.